En æra endt.

Ja, lidt en æra kan jeg vel godt kalde det. Om ikke andet, en meget (følelsesmæssigt) lærerig tid. Jeg taler selvfølgelig om min tid, som patient/bruger i Distriktpsykiatrien – nærmere betegnet Psykiatisk Klinik i Slagelse.

Da jeg i Juli, 2013 blev visiteret til opstart i gruppeterapi samt indiviulle terapeutiske samtaler i psykiatrisk regi, ville jeg aldrig have forudsagt den personlige udvikling der har fundet sted. Jeg var bange, fuld af mistillid og havde ingen form for tro på bedring. Læs resten “En æra endt.”

En æra endt.